Chocolate House

ES PROJEKTAI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

UAB AJ šokoladas įgivendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektai

UAB „AJ Šokoladas“ vykdo projektą „UAB „AJ Šokoladas“ eksporto apimčių didinimas“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0311. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 41.732 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

              Įgyvendinant  projektą,  bendrovė  dalyvavo svarbiausiose maisto pramonės parodose tikslinėse eksporto rinkose. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo.

 

                      Projekto vykdymo pradžia: 2019-08-13.

                      Projekto vykdymo pabaiga: 2023-11-23.

UAB AJ šokoladas įgivendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektai

UAB „AJ Šokoladas“ vykdo projektą „UAB „AJ Šokoladas“ e. komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0011. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 40.312 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto tikslas – efektyviai veikiančio e.komercijos sprendinio įdiegimas bendrovėje, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarinių įtaką bei didinti konkurencingumą. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, vystyti masinę gamyba bei pardavimų apimtis.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-15.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-14.

UAB AJ šokoladas įgivendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektai

UAB „AJ Šokoladas“ vykdo projektą „UAB „AJ Šokoladas“ gaminių pakuočių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0335. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją
priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 48.450 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto tikslas – sukurti patrauklų pakuotės dizainą įmonėje gaminamai produkcijai, įsigyjant profesionalias kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių įmonių paslaugas.
Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, plėsti produkcijos asortimentą, vystyti
masinę gamyba bei pardavimus.

Projekto vykdymo pradžia: 2021-12-29.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-28.