Franšizė

Maloniai  kviečiame Jus  pradėti verslą,  įsigijus mūsų franšizę ir pasinaudojus mūsų idėjomis, susikurti sau pastovų ir stabilų verslą.„AJ Šokoladas“ franšizės privalumai:

 • Jūs įsigyjate jau žinomą prekinį ženklą, kuris turi savo istoriją, suformuotą rinkos iškovojimo politiką bei marketingo planą;
 • Reklaminių akcijų metu  šalia jau turimų „AJ Šokoladas“ parduotuvių bus minima ir Jūsų, kas gana ženkliai sutaupys Jūsų reklamos išlaidas, Jums beliks naudotis bendros reklamos rezultatais;
  Įsigydami „AJ Šokoladas“ franšizę Jūs įsigyjate  puikią verslo idėją, kuri yra patraukli mažesne verslo rizika;
 • Tapdami „AJ Šokoladas“ partneriais, Jūs galėsite naudotis daugeliu tinklui teikiamų nuolaidų. Pavyzdžiui, pigiau įsigyti įrangos, baldų, su nuolaidomis pirkti papildomas prekes, produktus bei gėrimus ir kt.;
 • Jums reikės daug mažiau kapitalo turint franšizę, negu plėtojant savo asmeninį verslą, nes mes, plėtodami franšizę, jau esame įgiję patirtį, kaip išvengti nereikalingų išlaidų;
 • Jūs galėsite naudotis mūsų sukurtu tiekimo tinklu ir taip sumažinsite savo išlaidas;
 • Įgysite teisę naudotis mūsų atliktų tyrimų duomenimis, dalyvauti įvairiose verslo plėtojimo programose, o tai Jums padės konkurencinėje kovoje;
 • Jūs įgysite didesnį bankų pasitikėjimą ir tai suteiks Jums galimybę lengviau gauti finansinę paramą;
 • Mes suteiksime galimybę visam franšizės pirkėjų tinklui naudotis mūsų sukaupta informacija apie rinkas bei  mūsų patirtimi veikiant jose;
 • Mes, sutartyje numatyta tvarka teiksime  Jums pagalbą (konsultacijas) pradedant ir plėtojant verslą. Kartu su franšize Jūs įgyjate ir dalį vartotojų, kurie jau naudojasi „AJ šokoladas“  franšizės tinklu;
 • Mes Jums papasakosime, ką, kaip ir kokia tvarka daryti, kad Jus lydėtų sėkmė Jūsų pasirinktame kelyje ir tai bus atliekama maksimaliai formaliai;
 • Padėsime išsirinkti vietą parduotuvei, stelažus, planuoti produktų asortimentą ir kainodarą, dekoruoti prekybos vietą, patarsime  leidybos klausimais, apmokysime pardavimo personalą;
 • Suteiksime Jums verslo formą, o visa kita atliksite Jūs, franšizės gavėjas, todėl „AJ Šokoladas“ franšizė yra puikus būdas minimaliomis pastangomis ir sąnaudomis greitai plėsti savo klestintį verslą arba jį pradėti;
 • Sėkmingos veiklos pagal franšizės sutartį pagrindas yra bendradarbiavimas tarp franšizės pardavėjo ir franšizės pirkėjo. Sėkmingą bendradarbiavimą lems  ir tam tikrų franšizės sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymasis.

„AJ Šokoladas“, kaip franšizės pardavėjas privalės:

 • Perduoti franšizės pirkėjui techninius ir komercinius dokumentus ir suteikti kitą informaciją, kuri yra būtina tam, kad franšizės pirkėjasgalėtų įgyvendinti jam suteiktas pagal franšizės sutartį teises;
 • Išduoti franšizės pirkėjui franšizės sutartyje numatytas licencijas ir užtikrinti jų įforminimą;
 • Užtikrinti franšizės sutarties įregistravimą;
 • Teikti franšizės pirkėjui nuolatinę techninę ir konsultacinę pagalbą, padėti apmokyti darbuotojus;
 • Kontroliuoti franšizės pirkėjo pagal franšizės sutartį gaminamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų kokybę.

Jūs, kaip Franšizės pirkėjas, atsižvelgdamas į veiklos pobūdį ir ypatumus bei franšizės sutarties sąlygas, privalėsite:

 • Franšizės sutartyje nustatytu būdu savo veikloje naudoti „AJ  Šokoladas“ vardą, prekių ir paslaugų ženklą, interjero ir dizaino stilių;
 • Užtikrinti pagal franšizės sutartį gaminamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų tinkamą kokybę;
 • Neatskleisti kitiems asmenims iš franšizės pardavėjo gautų komercinių (gamybinių) paslapčių ar kitos konfidencialios informacijos;
 • Informuoti pirkėjus (užsakovus) apie tai, kad veikla vykdoma pagal franšizės sutartį.

„Franšizės pardavėjas teikia daugelį paslaugų pirkėjui, kurios įgalina pastarąjį pasiekti ne mažesnių laimėjimų negu jų pasiekė pats pardavėjas:

 • Atrenka kriterijus, identifikuojant pirkėją;
 • Padeda franšizės pirkėjui įsigyti reikiamus leidimus prekybai, atidaryti parduotuves, jas įrengti, remontuoti, apskaičiuoti reikiamas atsargas ir pan.;
 • Moko franšizės pirkėją bei kitą personalą, aprūpina darbo instrukcijomis bei metodikomis, kuriose labai smulkiai pateikiama franšizės veikla;
 • Moko pirkėją teisingai tvarkyti apskaitą, kontrolę, rinkodarą, organizuoti pardavimus.“