“ES Projektai”

Projektas – “E-Verslas – LT”

 UAB „AJ Šokoladas“ baigė vykdyti verslo valdymo sistemos diegimo projektą, kurio dėka didės įmonės produktyvumas bei konkurencingumas

2017 m. vasario mėn. baigtas nuo 2015 m. lapkričio mėn. vykdomas projektas „UAB „AJ Šokoladas“ verslo konkurencingumo skatinimas diegiant elektroninius verslo sprendimus“.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. Bendra projekto vertė – 24.488 Eur, kurių pusė subsidijuota iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

UAB „AJ Šokoladas“ sėkmingai įgyvendino pagrindinį projekto tikslą – įmonėje įdiegtas e-verslo sprendimas, apjungiantis visus pagrindinius bendrovės veiklos procesus bei įgalinantis įmonės verslo produktyvumo ir konkurencingumo, o tuo pačiu ir įmonės apyvartos, darbo našumo bei pelningumo augimą. Įdiegus verslo valdymo sistemą, išspręsta visa eilė problemų, stabdžiusių įmonės efektyvios veiklos rodiklių didėjimą, dėl ko bus galima sumažinti užsakymų vykdymo terminus, pagerinti produkcijos kokybę, o tai leidžia įmonei sulaukti didesnio pirkėjų skaičiaus, didinti įmonės pelną, bei auginti užsakovų palankumą įmonės produkcijai.

Įdiegta verslo valdymo sistema padės efektyviau valdyti verslo procesus, dėl ko tampa lengviau planuoti bei vykdyti efektyvias pardavimų, rinkodaros strategijas. Sėkmingas projekto įgyvendinimas, savo ruožtu, ir ateityje užtikrins įmonės konkurencingumo bei produktyvumo didėjimą, leis sumažinti atliekamų darbų laiko sąnaudas ir kitus išteklius.